cosulentia-zakladanie-spolocnosti

Založenie štandardnej zahraničnej spoločnosti

Prečo investovať v Českej republike?

spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.)

 • Čas potrebný na založenie spoločnosti: 7 dní

 • Mena: CZK

 • Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia: Áno

 • Požiadavky na účtovníctvo: Áno

 • Zdanenie príjmov právnických osôb: 19 %

 • Základný právny systém: Občianske právo

 • Minimum splatenia základného imania: 1,- CZK

 • Minimálny počet riaditeľov / spoločníkov: 1/1

consulentia-preco-investovat-v-ceskej-republike

Česká republika ležiaca v srdci strednej Európy a na križovatke všetkých významných európskych diaľnic disponuje strategickou a výhodnou geografickou polohou, ktorá láka na svoj trh nielen investorov z východu a západu, ale zároveň aj severu a juhu. Keďže zdieľa svoje hranice s Nemeckom, Rakúskom, Slovenskom a Poľskom, Česká republika predstavuje kontrolný bod týchto krajín Európskej únie. Keď vezmeme do úvahy všetky tieto výhody v spojení so železničnou infraštruktúrou na vysokej úrovni, ktorá je zároveň neustále modernizovaná, Česká republika vyniká v odvetví prepravy a logistiky (napr. Fedex, DHL, Schenker).

Česká republika je veľmi známa vďaka vysoko vzdelanej a schopnej pracovnej sile. Každý vzdelaný Čech ovláda minimálne dva jazyky (češtinu + angličtinu/nemčinu/poľštinu alebo najmä slovenčinu). Hlavné mesto Praha je naviac pulzujúcou metropolou poskytujúcou cudzincom množstvo pracovných príležitostí. Skvelým príkladom sú call centrá, služby zákazníkom a ďalšie oddelenia služieb podpory v rozličných jazykoch. Česká republika je navyše známa aj vďaka svojmu ťažkému priemyslu a spracovaniu železa, ocele a uhlia. Náklady na pracovnú silu sú však v porovnaní s viacerými štátmi Európskej únie nižšie. Práve tento fakt je jedným z určujúcich dôvodov, prečo sa nadnárodné spoločnosti rozhodli si založiť svoje pobočky a finančné oddelenia práve v Českej republike.

Česká republika sa po páde komunizmu v roku 1989 stala jedným z najatraktívnejších miest pre turistov v strednej Európe. Nové rôznorodé podnikateľské príležitosti a dopyt sa vytvárajú každý deň a tak sa Česká republika nepochybne stala veľmi priaznivou krajinou na investovanie. Život je tu zároveň veľmi komfortný a uvoľnený.

Prečo investovať v Chorvátsku?

spoločnosť s ručením obmedzením (d.o.o.)

 • Čas potrebný na založenie spoločnosti: 7 – 10 dní

 • Mena: HRK

 • Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia: Áno

 • Požiadavky na účtovníctvo: Áno

 • Zdanenie príjmov právnických osôb: 18 % (12 % pre malé podnikateľské subjekty)

 • Základný právny systém: Občianske právo

 • Minimum splatenia základného imania: 20 000,- HRK

 • Minimálny počet riaditeľov / spoločníkov: 1/1

consulentia-preco-investovat-v-chorvatsku

Chorvátsko je najnovším členom Európskej únie od 1. júla 2013, čo umožňuje čerpanie európskych štrukturálnych fondov vo viacerých oblastiach s dôrazom na inováciu a rozvoj krajiny. Spoločnosti nachádzajúce sa v Chorvátsku a založené zahraničnými investormi majú rovnaké možnosti a prístup k európskym výhodám ako domáce spoločnosti.

Vďaka výhode prístupu k eurofondom a lákavej zemepisnej polohe pozdĺž Jadranského mora má Chorvátsko pol miliardy potenciálnych klientov. Vynikajúca cestná infraštruktúra v spojení s vysoko modernými diaľnicami, sieťou železníc, 7 letiskami a 6 prístavmi ponúka obrovský potenciál pre prepravu tovaru do významných destinácií.

Chorvátsko patrí ku krajinám s najväčším percentom ľudí s ukončeným minimálne stredoškolským vzdelaním, čo spoločnostiam poskytuje dostatok kvalifikovanej viacjazyčnej pracovnej sily.

 • Spoločnosti pôsobiace v cestovnom ruchu
 • Európske investičné fondy
 • Nadnárodné spoločnosti
 • Environmentálne projekty
 • Zdroje ropy a zemného plynu
 • Poľnohospodárstvo