cosulentia-zakladanie-spolocnosti

Založenie spoločnosti na Slovensku

Slovensko je už dlhodobo jednou z najvyhľadávanejších destinácií pre investorov v strednej a východnej Európe, o čom svedčí veľké množstvo investičných projektov z Ázie, USA a Európy. V hodnotení rebríčka Doing Business sa už dlhodobo nachádza na popredných priečkach. Najrozšírenejšou formou podnikania na Slovensku je spoločnosť s ručením obmedzeným, s.r.o..

Dôvodov je viacero, jedným z hlavných je spôsob ručenia. V s.r.o. spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Zjednodušene, táto forma podnikania sa javí ako najbezpečnejšia, pretože pri porušení svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá len do výšky svojho majetku, teda v najhoršom prípade môže v prípade konkurzu o svoj majetok, pričom súkromný majetok jej spoločníka/spoločníkov zostáva nedotknutý.

Nemenej významnou výhodou je skutočnosť, že s.r.o. môže založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba. Základné imanie je v porovnaní s inými formami podnikania relatívne nízke, 5000 €, pričom minimálny vklad spoločníka do základného imania je 750 €. Ak s.r.o. zakladá len jedna osoba, základné imanie musí byť pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra splatené v plnej výške. Novinkou roku 2016 je zrušenie povinnosti preukazovať splatenie peňažných vkladov výpisom z bankového účtu. Aktuálne je možné peňažné vklady vkladať do základného imania aj v hotovosti. Vklady spravuje správca vkladov a k návrhu na zápis spoločnosti je postačujúce priložiť jeho vyhlásenie o splatení predmetných peňažných vkladov. jednoduchosti rozbiehania podnikateľských aktivít, aktuálne je na 29. mieste.

Okrem zakladania slovenských spoločností Vám vieme poskytnúť založenie s.r.o. v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku, na Cypre a v spolupráci s našimi partnermi vo vybraných offshore krajinách. Aktuálne pre Vás pripravujeme novinky v podobe služieb v pobaltských krajinách Litva, Lotyšsko a Estónsko.

 • 350 miliónov potenciálnych klientov v okruhu 1000 km

 • Väčšina členských krajín EÚ v okruhu 2000 km

 • Člen EÚ od roku 2004

 • Členstvo v NATO od roku 2004

 • Člen eurozóny od roku 2009

 • Člen Schengenu

 • Bezpečné investičné prostredie

 • Politická a ekonomická stabilita

 • Líder v strednej Európe v produktivite práce, v top 10 krajín s najusilovnejšou pracovnou silou podľa rebríčka OECD

 • Adaptabilita pracovníkov na rôzne pracovné kultúry a typy vedenia ako aj ich jazyková vybavenosť a pozitívny prí

 • Adaptabilita pracovníkov na rôzne pracovné kultúry a typy vedenia ako aj ich jazyková vybavenosť a pozitívny prístup k práci

 • Líder v strednej Európe v automobilovom, elektrotechnickom a IT sektore

 • EURO ako jedna z mála krajín strednej Európy

 • Popredné postavenie na svete v oblasti adaptovania nových technológií a vysokého inovačného potenciálu

 • Široká a pestrá ponuka priemyselných priestorov

 • Atraktívne investičné stimuly

 • Ešte stále relatívne nízke mzdové náklady

 • Zdraví bankový systém

 • Automobil

 • Elektrotechnika

 • IT Služby

 • Poradenské služby

 • Európske fondy

<

Typ spoločnosti spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Čas potrebný na založenie spoločnosti 7 dní
Mena Euro
Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Áno
Požiadavky na účtovníctvo Áno
Zdanenie príjmov právnických osôb 22 %
Základný právny systém občianske právo
Minimum splatenia základného imania 5 000 Euro
Časové pásmo GMT+1