Bratislava,_Hrad,_Slovensko

Kontaktujte Nás
+421 (0) 903 383 129

Zakladanie spoločností

Rozhodli ste sa podnikať a založiť si vlastnú spoločnosť? U nás ste na tej správnej adrese! Vieme, že založenie podľa vlastných predstáv nie je ľahký proces. Preto si Vám dovoľujeme ponúknuť možnosť ako rýchlo a bez komplikácií začať podnikať.

Zabezpečíme pre Vás:

  • konzultáciu, keď na základe Vami definovaných požiadaviek a predstáv, Vám navrhneme najvhodnejšiu právnu formu, vlastnícku štruktúru, predmety podnikania, konanie za spoločnosť
  • vypracovanie zakladateľských zmlúv, stanov spoločnosti a ostatných právnych dokumentov potrebných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
  • služby notára
  • vybavenie živnostenských listov prípadne koncesných listín
  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
  • registráciu obchodnej spoločnosti na príslušnom daňovom úrade

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Základné imanie je minimálne vo výške 5000 EUR.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Vám založíme do 10 – 14 dní.
Cena za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a ďalšie náklady s tým spojené sú uvedené v cenníku.

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je kapitálová spoločnosť, ktorej základný kapitál je tvorený emisiou akcií a jej základné imanie je vo výške minimálne 25000 EUR. Akcie musia byť registrované v Stredisku cenných papierov. Jediným akcionárom môže byť len právnická osoba, niekoľko fyzických osôb alebo kombinácia fyzických a právnických osôb.
Akciová spoločnosť má stanovené orgány spoločnosti, ktorými sú valné zhromaždenie akcionárov, predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti. Predstavenstvo má minimálne jedného člena pričom dozorná rada musí mať minimálne 3 členov.
Akciovú spoločnosť Vám založíme do 14 dní.Cena za založenie akciovej spoločnosti a ďalšie náklady s tým spojené sú uvedené v cenníku.

Bez váhania nás prosím kontaktujte a dohodnite si s nami osobné stretnutie. Kontakt