cosulentia-zakladanie-spolocnosti

Založenie onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú klasické zahraničné spoločnosti založené v krajinách so štandardným daňovým prostredím. Onshore spoločnosti na rozdiel od offshore spoločností neumiestňujú svoje sídla do daňových rajov, ale sídlia v domovských ekonomikách, kde sú vedené v oficiálnych obchodných registroch. Tento typ spoločností musí platiť dane, viesť účtovníctvo a zasielať pravidelné hlásenia v zmysle platnej legislatívy. Každá onshore krajina ponúka svoju konkurenčnú výhodu, niektoré ponúkajú flexibilné daňové sadzby, iné štáty naopak pevnú nízku korporátnu daň. Výhodou sú aj existujúce dohody o zamedzení dvojitého zdanenia ako aj možnosť fakturácie za poskytnuté služby zo zahraničia do slovenských spoločností bez zrážkovej dane.

Prečo investovať v Maďarsku?

Maďarsko leží v srdci Európy a je súčasťou Schengenského priestoru, čo umožňuje investorom jednoduchú prepravu tovarov a materiálu. Krajina je tiež známa vysoko kvalifikovanými ľudskými zdrojmi a Maďari sú považovaní za odborníkov v oblasti logistiky a výpočtovej techniky. Maďarsko vyniká aj vyspelou komunikačnou infraštruktúrou.

Po vstupe Maďarska do Európskej únie 1. mája 2004 sa možnosť prístupu na európske trhy stala lákadlom pre podnikateľov z celého sveta. Maďarská vláda ponúka množstvo daňových zvýhodnení domácim aj zahraničným investorom.

Maďarsko je ideálnym miestom pre spoločnosti poskytujúce prácu v oblastiach, ktoré neboli doposiaľ priemyselne rozvinuté, keďže vláda ponúka benefity a daňové zvýhodnenia na vyriešenie nezamestnanosti a dosiahnutie vysokej produktivity. Aj z týchto dôvodov tu začalo pôsobiť množstvo zahraničných a nadnárodných spoločností.

Typ spoločnosti spoločnosť s ručením obmedzeným (Kft.)
Čas potrebný na založenie spoločnosti 7-14 dní
Mena maďarský forint (HUF)
Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Áno
Požiadavky na účtovníctvo Áno
Zdanenie príjmov právnických osôb 10 %
Základný právny systém občianske právo
Minimum splatenia základného imania 100 000 HUF
Minimálny počet riaditeľov / akcionárov 1/1
Časové pásmo GMT+1
  • Nadnárodné spoločnosti

  • Import a export

  • Logistiku

  • Prepravu a komunikácie

  • Hutníctvo, strojárstvo a stavebníctvo