cosulentia-zakladanie-spolocnosti

Založenie onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú klasické zahraničné spoločnosti založené v krajinách so štandardným daňovým prostredím. Onshore spoločnosti na rozdiel od offshore spoločností neumiestňujú svoje sídla do daňových rajov, ale sídlia v domovských ekonomikách, kde sú vedené v oficiálnych obchodných registroch. Tento typ spoločností musí platiť dane, viesť účtovníctvo a zasielať pravidelné hlásenia v zmysle platnej legislatívy. Každá onshore krajina ponúka svoju konkurenčnú výhodu, niektoré ponúkajú flexibilné daňové sadzby, iné štáty naopak pevnú nízku korporátnu daň. Výhodou sú aj existujúce dohody o zamedzení dvojitého zdanenia ako aj možnosť fakturácie za poskytnuté služby zo zahraničia do slovenských spoločností bez zrážkovej dane.

Prečo investovať v Maďarsku?

spoločnosť s ručením obmedzením Kft.)

 • Čas potrebný na založenie spoločností: 7 – 14 dní

 • Mena: HUF

 • Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia: Áno

 • Požiadavky na účtovníctvo: Áno

 • Zdanenie príjmov právnických osôb: 9 %

 • Základný právny systém: Občianske právo

 • Minimum splatenia základného imania: 100 000,- HUF

 • Minimálny počet riaditeľov / spoločníkov: 1/1

consulentia-preco-investovat-v-madarsku

Maďarsko leží v srdci Európy a je súčasťou Schengenského priestoru, čo umožňuje investorom jednoduchú prepravu tovarov a materiálu. Krajina je tiež známa vysoko kvalifikovanými ľudskými zdrojmi a Maďari sú považovaní za odborníkov v oblasti logistiky a výpočtovej techniky. Maďarsko vyniká aj vyspelou komunikačnou infraštruktúrou.

Po vstupe Maďarska do Európskej únie 1. mája 2004 sa možnosť prístupu na európske trhy stala lákadlom pre podnikateľov z celého sveta. Maďarská vláda ponúka množstvo daňových zvýhodnení domácim aj zahraničným investorom.

Maďarsko je ideálnym miestom pre spoločnosti poskytujúce prácu v oblastiach, ktoré neboli doposiaľ priemyselne rozvinuté, keďže vláda ponúka benefity a daňové zvýhodnenia na vyriešenie nezamestnanosti a dosiahnutie vysokej produktivity. Aj z týchto dôvodov tu začalo pôsobiť množstvo zahraničných a nadnárodných spoločností.

 • Nadnárodné spoločnosti

 • Import a export

 • Logistiku

 • Prepravu a komunikácie

 • Hutníctvo, strojárstvo a stavebníctvo