Bratislava,_Hrad,_Slovensko

Kontaktujte Nás
+421 903 383 129

Účtovníctvo

Nevyhnutnou súčasťou fungovania každej spoločnosti je zabezpečovanie vedenia účtovníctva. Táto oblasť zvykne byť u viacerých podnikateľov dosť podceňovaná. Správne a úplne vedená účtovná agenda akejkoľvek spoločnosti predchádza prípadným nedorozumeniam s autoritami štátu. Venujte sa svojmu podnikaniu a prenechajte spracovávanie účtovnej agendy na nás.

Spoločnosť Consulentia s.r.o. pre Vás zabezpečí:

 • Zaúčtovanie dokladov
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Spracovávanie daňových priznaní DPH, cestnej dane
 • Súhrnné hlásenia DPH
 • Spracovanie účtovnej závierky riadnej ako aj mimoriadnej
 • INTRASTAT
 • Príprava daňových priznaní a ročné zúčtovanie daní
 • Príprava reportov podľa požiadaviek
 • Kompletné vedenie personálnej a mzdovej agendy vrátane prihlasovania a odhlasovania zamestnancov na príslušných úradoch
 • Zastupovanie na úradoch na základe splnomocnenia
 • Informovanie o aktuálnych termínoch platieb daní a iných povinností

 

Na osobnom stretnutí prerokujeme charakter podnikania Vašej spoločnosti a nastavíme mechanizmus odovzdávania dokladov. Súčasne pripravíme návrh zmluvy o spracovávaní účtovnej agendy.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať Kontakt