consulentia-ready-made-spolocnosti

Prevod existujúcich Ready-Made spoločností

Prečo si zakladať novú firmu? Kúpte si ju! Základnou výhodou ready-made firiem je ich rýchla dostupnosť. Sú určené pre tých klientov, ktorí potrebujú zrealizovať okamžitú transakciu alebo potrebujú mať firmu ihneď k dispozícii. Pri tejto variante môžete začať podnikať už do niekoľkých hodín a zápis zmien v obchodnom registri potrvá len pár dní. Spoločnosti ponúkané v tejto sekcii boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy neboli použité na obchodné aktivity, sú bez právnych vád, záväzkov a majú splnené všetky daňové povinnosti. Ready-made spoločnosti Vám vieme poskytnúť nie len na Slovensku ale aj v susednej Českej republike.

 • Ako už bolo spomenuté sú bez obchodnej histórie.

 • Majú splatený základný kapitál.

 • Sú zapísané v obchodnom registri.

 • Sú bez záväzkov.

 • A hlavne sú okamžite k dispozícii.

 • Prevod obchodného podielu

 • Usporiadanie valného zhromaždenia

 • Registrácia na daňovom úrade

 • Prípadné doplnenie živnostenských oprávnení alebo koncesií

 • Spracovanie a podanie návrhu na zmenu v obchodnom registri.

Konzultácia podnikateľského zámeru

V tejto fáze Vám na základe Vašich požiadaviek poradíme vhodný variant ready-made spoločnosti. Pri výbere vhodného variantu je dôležité špecifikovať operatívnu stránku spoločnosti, a to hlavne z pohľadu pohybu tovaru pri jeho predaji alebo miesta výkonu prác či poskytovania služieb. Po dôkladnej analýze Vám poradíme buď finančne menej náročný model ready-made spoločnosti bez registrácie na DPH, druhou možnosťou je ready-made spoločnosť s registráciou v systéme VIES (služby alebo tovar), ktorú viete využiť pri trojstrannom obchode v rámci Európskej únie alebo pri poskytovaní služieb mimo územia Slovenska a tretiu možnosť predstavuje ready-made spoločnosť registrovaná ako platca DPH na území Slovenskej republiky. Posledný variant Vám umožňuje najširšie spektrum využitia tak na Slovensku, v Európskej únii ako aj vo zvyšku sveta.

Asistencia pri založení účtu Ready-Made

V dnešnej dobe je bankový účet neoddeliteľnou súčasťou každej novo založenej spoločnosti. V dobe, kedy sú hotovostné platby oklieštené a veľmi limitované, a kedy všetko speje k eliminácií hotovostných operácií pri uprednostnení platieb online, je tento nevyhnutnou súčasťou. Netreba opomenúť ani potrebu účtu pre komunikáciu so štátnou správou.

Naoko jednoduchá služba, ktorá Vám však môže ušetriť veľké množstvo času pri výbere vhodnej banky pre Vaše podnikanie a navyše, v prípade vybraných slovenských bánk, môžete ako začínajúci podnikateľ ušetriť až 6 mesiacov na poplatkoch.

 • Na osobnom stretnutí Vám v závislosti od Vami zvolenej krajiny pre podnikanie doporučíme vhodné referenčné banky a upozorníme Vás na nevyhnutnosť a časový horizont otvorenia účtu v niektorých ponúkaných destináciách, s cieľom predísť prípadným pokutám hneď v začiatkoch podnikania.

 • Poverená osoba Vám bude asistovať pri výbere optimálneho balíka služieb z bankového portfólia.

 • Zaistíme otvorenie účtu a získanie prístupov pre on-line bankovníctvo vrátane platobných kariet.

 • Vysvetlíme Vám ako používať príslušné bankové karty a prístupy.