Ποιοι είμαστε

Η Consulentia Λτδ ιδρύθηκε το 2002. Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της αναπτύχθηκε ως συμβουλευτική εταιρεία, προσφέροντας υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημιουργία εμπορικών εταιρειών, τη διαχείρισή τους, συνδυαζοντας ταυτόχρονα πολλές άλλες επιχειρηματικές βασικές υπηρεσίες. Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας.

Βασική αρχή της εταιρειας μας ειναι η σοβαρή και η σωστή προσέγγιση στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων και αναγκών μιας επιχείρησης με φυσικά το απόρρητο ανα λογαριασμό και καθ ‘όλη τη διαδικασία της επικοινωνίας και της επιχειρηματικής μας σχέσης με τον πελάτη.

Facebook

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου:
Αυτή η σελίδα δεν έχει χαρακτήρα νομικών συμβουλών. Ακόμα και εάν κάνουμε ο,τι καλύτερό μπορόυμε όσον αφορά την ακρίβεια και επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται, δεν αναλάβάνουμε τη νομική ευθύνη για οποιαδήποτε δήλωση στα παραπάνω κείμενα. Η εταιρεία μας δεν έχει άμεση νομική συμβουλή. Εάν είναι απαραίτητο, συνεργαζόμαστε με εταιρείες, άτομα ή με οργανισμούς που έχουν τις απαραίτητες άδειες (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, κ.λπ.).