Novela zákona o Exportno-importnej banke zrušila vydávanie bielych kariet. Tie potvrdzovali platnosť PZP iba na území Slovenska. Touto schválenou zmenou sa novelizoval Zákon o povinnom zmluvnom poistení, ktorý nadobúda účinnosť už 1.októbra 2019.

Povinné zmluvné poistenie vozidiel sa tak po novom bude preukazovať už iba zelenou kartou. A to bez ohľadu na to, či sa budú nachádzať na Slovensku alebo v zahraničí.

Biela karta, ktorá potvrdzovala platnosť PZP, bola dokladom o poistení vozidla a musel ju mať každý poistenec vždy pri sebe. Jej platnosť sa, však vzťahovala iba na území Slovenskej republiky.

Zelená karta má medzinárodnú platnosť a od 1. októbra 2019 búdu poisťovne vystavovať už len tie.