02.12.2019

Daň z príjmov:

 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane

Daň z motorových vozidiel

 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane

16.12.2019

Daň z príjmov:

 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov
 • odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie

27.12.2019

Daň z pridanej hodnoty:

 • podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

Spotrebné dane:

 • podanie daňového priznania za spotrebné dane
 • oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL

31.12.2019

Daň z motorových vozidiel:

 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane
 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane

Daň z príjmov:

 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane
 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti