Σχηματισμός υπεράκτιας εταιρείας

Οι υπεράκτιες εταιρείες είναι οντότητες που προέρχονται από τους λεγόμενους φορολογικους παράδεισους και έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους. Αυτό το είδος εταιρειών προσελκύει επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο λόγω των πολύ ευνοϊκών φορολογικών συνθηκών. Αυτή η εταιρεία χρησιμοποιείται κυρίως για βελτιστοποίηση φόρων, τη δημιουργία δομών για την απαραίτητη αποτελεσματική λειτουργία των διεθνών επιχειρήσεων, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και κυρίως για την ανωνυμία. Αυτό το είδος εταιρείας μπορεί να λειτουργίσει εκτός και εντός το κράτος ή το έδαφος το οποίο είναι εγγεγραμμένη.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος σε υπεράκτια εταιρεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι ειδικοί μας θα προτείνουν λύσεις φτιαγμένες στα μέτρα σας