Ευρωπαϊκή εταιρεία

Η μετοχική εταιρεία ειναι εταιρεία που ορίζεται ως νομικό πρόσωπο, είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στο κράτος του τόπου τους. SE (Societas Europaea) είναι μια μετοχική εταιρεία Πού η δραστηριότητά της βασίζεται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τοποθεσία. Η SE θα πρέπει να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων εντός της ΕΕ και να ενοποιήσει τους την νομοθεσία στην ΕΕ. Έχει νομική προσωπικότητα και μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 120 000, – ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές.

Γιατί Ευρωπαϊκή Εταιρεία;

Η νομοθεσία της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας σε άλλες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ. Επιτρέπει στο Ευρωπαϊκή εταιρεία να έχει μια ευέλικτη εναλλακτική λύση για τις εμπορικές λογιστικές της δραστηριότητες και ευκαιρίες.

  • Χάρη στην πανομοιότυπη νομοθεσία για τον κανονισμό SE και παρόμοια νομοθεσία στις χώρες-μέλη της ΕΕ οι SE εταιρίες έχουν πολυεθνικό χαρακτήρα

  • Διευκολύνουν τη διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών

  • Επιτρέπει την επιλογή του νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος (φορολογική κατοικία), η εταιρεία μπορεί να κινεί ελεύθερα την έδρα της σε άλλες χώρες που συμφερει να πληρωνουν φορους

  • Ένας κατάλληλος τύπος μιας εταιρείας που μπορεί να ειναι σε διάφορες φορολογικές ευνοημένες χώρες (π.χ.. Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία)

  • Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και νομικών οντότητων.

  • Σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε σύγκριση με τη παραδοσιακή μετοχική εταιρεία.

  • Το Ελάχιστο βασικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι € 120.000 (με έτοιμα SE είναι Ντούλας ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

  • Η SE δεν μπορεί να Ίδρυθέι από ένα φυσικο άτομο.

  • Η έδρα και ο τόπος της διαχείρισης πρέπει να είναι, καθώς ο τόπος για την έκδοση πιθανων πενάλτυ

  • Τέτοιου είδους εταιρεία τη Σλοβακία παίρνει περιπου 5 εβδομάδες για να ιδρύθέι. Για την εξικονόμηση χρόνου σας συστήνουμε την αγορά έτοιμων SE, όπου μπορείτε να γίνετε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 24 ώρες