Μεταβίβαση υφιστάμενων εταιριών

Προτού μπείτε στη διαδικασία να δημιουργήσετε μια νέα επιχείρηση σκεφτείτε το! Το πακέτο είναι έτοιμο! Αγοράστε το! Το κύριο πλεονέκτημα των έτοιμων αυτών εταιριών είναι η γρήγορη διαθεσιμότητά τους. Αυτού του είδους εταιρείες, εχουν σχεδιαστεί για επιχειρηματίες που χρειάζονται άμεση δημιουργία και χρήση μίας ή περισσοτέρων εταιρειών.

Μέσα σε λίγες μέρες μετά από την απαιτούμενη καταγραφή των αλλαγών στο Εμπορικό Μητρώο η εταιρία είναι δικιά σας. Οι εταιρίες αυτές που προσφέρονται σε αυτή την ενότητα δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί για εμπορικές δραστηριότητες καθώς πληρούν και ‘ολες τις φορολογικές και νομικές διαδικασίες.
Μπορούμε να παρέχουμε σε σας Έτοιμες εταιρείες στην Σλοβακία , καθως και στη γειτονική Τσεχική Δημοκρατία.

 • Άνευ ιστορικόυ στην αγορά

 • Εχουν καταβεβλημένο κεφαλαίο

 • Έχουν εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο

 • Χωρίς καμία δέσμευση και υποχρεώση

 • Και ιδιαίτερα σημαντικό είναι άμεσα διαθέσιμες

 • Μεταβίβαση Μετοχών

 • Ρυθμίσεις Γενικών Συνελεύσεων

 • Η εγγραφή στην εφορία

 • Aδειες επιχείρησης ή ειδικές παραχωρήσεις

 • Προετοιμασία και υποβολή πρότασης στο Εμπορικό Μητρώο

Διαβουλεύσεις του επιχειρηματικού σχεδίου

Στο στάδιο αυτό και με βάση τις απαιτήσεις σας, θα σας συμβουλεύσουμε την κατάλληλη εναλλακτική λύση της νέας εταιρείας, τις έτοιμες εταιρείες. Κατά την επιλογή μιας εταιρείας είναι πολυ σημαντικό να καθορίσετε τις επιχειρησιακές πτυχές της εταιρείας, την κυκλοφορία αγαθών,την πώληση και το είδος των υπηρεσιών που θα θέλατε να παρασχεθούν. Μετά από διεξοδική ανάλυση, σας συμβουλεύουμε είτε ενα λιγότερο-οικονομικά-απαιτητικο-μοντέλο έτοιμων εταιριών χωρίς εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ. Η δεύτερη επιλογή είναι μια έτοιμη εταιρεία με ένα υπάρχον σύστημα με εγγραφή VIES Αυτο το σύστημα Χρησιμοποιείται για τριμερέις συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών εκτός της Σλοβακίας. Η τρίτη πιθανότητα είναι ένα έτοιμο μοντέλο εταιρείας εγγεγραμένο στοΦΠΑ. Η τελευταία επιλογή σας επιτρέπει το ευρύτερο φάσμα των εφαρμογών αυτου του συστήματος ανα το παγκόσμιο.

Βοήθεια στο άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού

Σήμερα, ο τραπεζικός λογαριασμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε νέας ή έτοιμης εταιρείας. Σε μια εποχή που οι πληρωμές σε μετρητά είναι πολύ περιορισμένες και όλα κινούνται προς την εξάλειψη των συναλλαγών σε μετρητά και την εγκαθιδρύση των πληρωμών με απευθείας σύνδεση, είναι πολύ σημαντικό να έχετε την κατάλληλη τράπεζα στο πλευρο σας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να παραδίδεται αναφορά προς την κυβέρνηση.

Αυτή είναι μια απλή υπηρεσία για να σας βοηθήσει και να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο στην επιλογή της κατάλληλης τράπεζας για την επιχείρησή σας. Οι Επιλεγμένες τράπεζες μας μπορουν να δώσουν την ευκαιρία να μην ξοδευθείτε σε τέλη στην αρχη για 6 μήνες.

 • Σε μια προσωπική συνάντηση, ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα για επαγγελματικούς λόγους, σας προτείνουμε την κατάλληλη τράπεζα.

 • Μπορούμε επίσης να ενημερώσουμε και να σας δώσουμε επιλογές για το άνοιγμα ενός λογαριασμού σε ορισμένους προορισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή επιβολή προστίμων ή φορολογίας.

 • Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα σας βοηθήσει στην επιλογή πακέτου υπηρεσιών.

 • Θα σας εξηγήσουμε πώς να χρησιμοποιείτε η να προσεγγίσετε τη σχετική τράπεζα.